Семеен ресторант Велчеви

Вашето обедно меню в София!

We offer Pick-up and Food Delivery

Open

Your order will be confirmed in REAL-TIME

See MENU & Order

Food delivery in София


Доставяме в почти цяла София, при възможност моля поръчвайте преди 11:30

Delivery fee

Зона 1, Min - BGN 20.00, Fee - BGN 2.00
Зона 2, Min - BGN 25.00, Fee - BGN 2.00

Opening hours

Monday - Friday
8:00 AM - 4:00 PM

Social media


Facebook link for Семеен Ресторант Велчеви